Vi kan brandlarm

Vi kan

Brandlarm

Varje år brinner värden av miljontalskronor ner i Sverige. En verksamhet kan byggas upp igen men vad händer med ert varumärke? Vem vänder sig era kunder till under ett produktionsstopp? Alla verksamheter har mer risker än andra. Det finns mycket som du som ansvarar för fastigheten eller er verksamhet kan göra för att förebygga riskerna

Ett automatiskt brandlarmssystem är ett viktigt system för att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka bränder så att släckningsåtgärder kan vidtas, att rätt larmsignal når fram till berörd personal samt att betryggande utrymning kan ske.

Med ett rätt installerat Brandlarm & Utrymningslarm från Direct Larm kan er verksamhet och fastighet vara i trygga händer. Vi på Direct Larm är certifierad anläggarfirma för Brandlarm enligt SBF 1008 och projekterar, installerar samt servar enligt rätt krav och behov som ställs på er fastighet och verksamhet.

Ett av våra system, FIREscape med integrerad nödbelysning, ligger i teknikens framkant. FIREscape är mycket mer än bara ett brandlarmsystem, systemet bildar tillsammans med nödbelysning och hänvisningsskyltar en helhet för person- och fastighetens säkerhet. FIREscape kan med intelligenta styrningar hänvisa personer ut ur fastigheter med skiftande symboler på hänvisningsskyltarna. Allt för att ge en tidig upptäckt vid brand och en säker utrymning. Direct Larm erbjuder tillsammans med systemet FIREscape låga underhållskostnader. Systemet finns även med i Sundahus miljödata.

 

Brandskydd

Rätt brandskydd är en viktig del av er brandsäkerhet. Direct Larm tillhandahåller brandskyddsutrustning, allt från handbrandsläckare, brandposter, släckanläggningar eller skyltning av utrymningsvägar och utrymningsplaner. Vi kommer gärna ut till ert företag för en genomgång av ert brandskydd och hjälper er att uppfylla kraven som ställs i lagar, krav och föreskrifter enligt gällande brandsäkerhet. Vi erbjuder även system för integration av nödbelysnings- samt hänvisningsarmaturer.

Våra Tjänster

Brandlarm & Utrymningslarm

Skyddar din verksamhet

Användarvänlighet

Integration av Nödbelysning

Integration av Hänvisningsskyltar

Smutsighetsrapport & utbytbara detektorkammare

Smarta styrfunktioner

Låga inköps- & underhållskostnader

Detektorer för de flesta miljöer & verksamheter

Kan integreras med:


Är du intresserad av något annat?

INBROTTSLARM
& SKALSKYDD
ÖVERVAKNING
& SKALSKYDD
BRANDLARM
& UTRYMNINGSLARM
PASSERSYSTEM
& SÄKRA DÖRRAR
LÅS
& NYCKLAR
Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss, så svarar vi så snart viv kan.

Not readable? Change text. captcha txt