Säker förvaring

Vi levererar alla typer av skydd så som dokumentskåp, kassaskåp och nyckelskåp för värdesaker som motsvarar försäkringsbolagens och myndigheternas krav.

 

Certifierad Värdeförvaringstekniker Marcus Qvist

Värdeförvaringstekniker har specialistkunskaper inom området värdeförvaring och är certifierade för uppgiften via ett ackrediterat certifieringsorgan SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB.

Den kunskap om värdeförvaringsenheter och högsäkerhetslås som värdeförvaringstekniker har är unik och absolut något du som kund och kravställare bör känna till.

För att få kalla sig värdeförvaringstekniker krävs lång erfarenhet och utbildning som är uppdelad i både som grundkurser samt löpande kurser. När alla kurser och förberedelser är gjorda kan man efter en godkänd examination av SBSC erhålla ett certifikat som intygar kunskapen.

Vad är då en certifierad värdeförvaringstekniker?

En certifierad värdeförvaringstekniker har bl.a. all nödvändig kännedom om vilka lagar, regelverk och paragrafer som gäller för t.ex. förvaring av vapen, datamedia, kontanter osv. Inte minst vapenförvaring brukar ställa till bekymmer för många och då är det en god ide att kontakta en värdeförvaringstekniker för att verkligen vara säker på att alla regler och lagar följs.

En värdeförvaringstekniker, besitter unika kunskaper när det gäller komplexa helhetslösningar inom säkerhet. Med sin gedigna låssmedskunskap i botten och specialistkunskaperna inom högsäkerhetslås och värdeförvaring som bonus så kan du som kund känna dig trygg och förvissad om att du får absolut bästa hjälp med svårare säkerhetsfrågor.

 

Rätt service och rätt skåp

Om du ska byta lås i ditt värdeskåp eller vill kontrollera att det har rätt inbrottsskydd så är det en värdeförvaringstekniker som kan hjälpa dig.

Rätt service och  service utförd enligt tillverkarens rekommendationer och tidsintervall är ett absolut krav när det gäller värdeförvaringsenheter och tillhörande lås. Konsekvenserna av utebliven service kan bli oerhört kostsamma och ibland till och med förödande om man tänker på vad som kan inträffa om det plötsligt inte går att komma åt det som ligger inlåst.

– Vill du förvisa dig om att ditt ”skåp” uppfyller gällande krav efter en eventuell reparation eller ett låsbyte?

– Är du osäker på vad märkningen på ditt gamla skåp motsvarar i jämförelse med nu gällande standarder?

– Har du ansvaret för ditt företags förvaring av handlingar, dokument, vill kontrollera att det sker på ett säkert sätt och att det uppfyller de rekommendationer som ditt företag eller försäkringsbolag föreskriver?

– Är du vapenhandlare eller ansvarig på ortens skytteklubb och vill veta hur en säker förvaring av vapnen ska utformas?

Svaren på dessa och andra liknande frågor får du om du kontaktar certifierad värdeförvaringstekniker Marcus Qvist 0703-88 66 81.