Lås & Nycklar

Direct Larm & Lås AB är ett auktoriserat låssmedsföretag och vi strävar att alltid leverera med bästa kvalité.

För att ett låssmedsföretag ska bli auktoriserat krävs:

  • att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs
  • att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren
  • att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende
  • att ansvara för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar
  • att någon inom företaget innehar Mästarbrev i låssmedsyrket
  • att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut

 

Auktorisation av låssmed

Auktorisation av låssmed är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranschen och vi är lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänhet, polis och försäkringsbolag.

Det är Sveriges låssmedsmästares riksförbund som utfärdar auktorisationer.