Lås & Nycklar

Direct Larm & Lås AB är ett auktoriserat låssmedsföretag och vi strävar att alltid leverera med bästa kvalité.

För att ett låssmedsföretag ska bli auktoriserat krävs:

  • att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs
  • att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren
  • att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende
  • att ansvara för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar
  • att någon inom företaget innehar Mästarbrev i låssmedsyrket
  • att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut

iLOQ S10 är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Det är lättare och säkrare att administrera behörigheterna med hjälp av det digitala låssystemet iLOQ än med mekaniska system. Kostnaderna för service och underhåll under nyttjandeperioden är betydligt lägre än för mekaniska eller batteridrivna elektromekaniska låssystem.