Brandlarm

Vi levererar brandlarm för alla typer och storlekar av objekt. Det kan gälla ett litet konventionellt system för ett daghem eller en avancerad nätverksbaserad anläggning för ett köpcenter med flera samverkande centralapparater och många tusen detektorer. I samtliga fall gäller det att anpassa anläggningen efter kundens behov och välja produkter med rätt prestanda för att lösa uppgiften. Vi  är certifierade enligt SBSC anläggarfirma brandlarm.

Våra behöriga brandlarms ingenjörer sköter hela processen från projektering till installation, driftsättning och utbildning.

Vi är auktoriserad partner för  UTC Fire & Security och Hedengren Security.